Povinné a nepovinné očkování v ČR

1. Zrušeno povinné očkování proti TBC v 11 letech.

TBC stanice kalmetizační nebudou děti zvát, pro event. zájemce
je možné zkoušku protilátek a event. následné očkování provést,
ale pojišťovny to neplatí.

cca 210 Kč zkouška protilátek

cca 270 Kč očkování proti TBC

Také se již neprovádí kontrola kalmetizační jizvy u kojenců a tyto děti
nejsou zvány na přeočkování ve dvou letech.

2. V 10-11 letech se zavádí nové povinné očkování BUSTRIX

(tj. tetanus, černý kašel, obrna)

3. Očkování proti pneumokokům nepovinné

však hrazeno pojišťovnou – Synflorix zcela,
Prevenar 13 s doplatkem cca 486 Kč

http://www.vakciny.net/doporucene_ockovani/penumo.html

Očkovací kalendář

1. dávka hexavakcíny

od 13. týdne
Záškrt, tetanus, dávivý kašel, invazivnímu onemocnění vyvolanému původcem Haemophilus influenzae b, přenosná dětská obrna a virová hepatitida B

2. dávka hexavakcíny nejméně 1 měsíc

po 1. dávce
Záškrt, tetanus, dávivý kašel, invazivnímu onemocnění vyvolanému původcem Haemophilus influenzae b, přenosná dětská obrna a virová hepatitida B

3. dávka hexavakcíny nejméně 1 měsíc

po 2. dávce
Záškrt, tetanus, dávivý kašel, invazivnímu onemocnění vyvolanému původcem Haemophilus influenzae b, přenosná dětská obrna a virová hepatitida B

4. dávka hexavakcíny

nejméně 6 měsíců po 3. dávce,
ale nejpozději před 18. měsícem života
Záškrt, tetanus, dávivý kašel, invazivnímu onemocnění vyvolanému původcem Haemophilus influenzae b, přenosná dětská obrna a virová hepatitida B

 

 

15. měsíc
Spalničky, příušnice, zarděnky (1. dávka)

21. až 25. měsíc
Spalničky, příušnice, zarděnky (přeočkování v min. odstupu 6 až 10 měsíců, horní věková hranice není omezena)

2. rok
Tuberkulóza (přeočkování pouze tuberkulin negativních dětí bez jizvy po očkování)

5. až 6. rok
Záškrt, tetanus, dávivý kašel (přeočkování)

10. až 11. rok
Obrna, Záškrt, tetanus, dávivý kašel (přeočkování)

11. až 12. rok
Tuberkulóza (přeočkování pouze tuberkulin negativních dětí)

12. až 13. rok
Virová hepatitida typu B (pouze u dětí, které nebyly očkovány v prvních měsících života) – 3 dávky v rozestupu 0, 1 a 6 měsíců

14. až 15. rok
Tetanus, jen u neočkovaných

(přeočkování, další vždy po 10 letech)

Kontakt

Poliklinika Vysočany
Sokolovská 810/304
190 00 Praha 9 – Vysočany

Ordinace je ve 2. poschodí, další odborné ambulance a lékárna v místě, snadná dostupnost MHD: metro B, tramvaj, bus. Možnost parkování.

Telefon: +420 266 006 316

www.clinicum.cz

Kontakt na polikliniku: +420 266 006 211
V naléhavých případech volejte mobil: +420 775 214 644